Bezwaarschrift indienen

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Ga naar declaratieverzoek wijzigen en dien je bezwaarschrift in. Stuur een print van de overzichtspagina van je bezwaarschrift naar:
Klantenservice Studentenreisproduct.nl
o.v.v. bezwaarschrift
Postbus 1728
3800 BS Amersfoort

De behandeling van je bezwaarschrift neemt ongeveer zes weken in beslag na ontvangst van de overzichtspagina. Daarna ontvang je bericht of je bezwaarschrift wel of niet (geheel) wordt toegekend. In geval van (gedeeltelijke) toekenning wordt het toegekende bedrag binnen drie weken nadat je de beslissing ontvangen hebt op de rekening gestort die je bij het invullen van je declaratieverzoek hebt opgegeven. De voorwaarden waaraan een declaratieverzoek moet voldoen, gelden ook voor een bezwaarschrift. Je bezwaarschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de beoordeling van je declaratieverzoek ingediend zijn.

Als je het niet eens bent met de beoordeling van je bezwaarschrift, kun je een beroep indienen. Dit heeft alleen zin als je meer informatie geeft dan je bij het bezwaarschrift hebt gedaan.