Betekenis status declaratieverzoek

Declaratieverzoek in behandeling

Jouw declaratie is ontvangen. Er is een ontvangstbevestiging gestuurd met een overzichtspagina van jouw declaratie naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het invullen van het declaratieverzoek. Je ontvangt binnen zes weken bericht over de uitkomst van de beoordeling van het declaratieverzoek.

Declaratieverzoek afgewezen

Jouw declaratieverzoek is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) van de afwijzing. Mocht je het niet eens zijn met de afwijzing, dan kun je een bezwaar indienen door in te loggen op de Mijn omgeving en voor de optie ‘bezwaarschrift indienen’ te kiezen.

Declaratieverzoek gedeeltelijk toegekend

Jouw declaratieverzoek is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor een gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag. Het toegekende bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek. Mocht je het niet eens zijn met de gedeeltelijke afwijzing, dan kun je een bezwaar indienen door in te loggen op de Mijn omgeving en voor de optie ‘bezwaarschrift indienen’ te kiezen.

Declaratieverzoek toegekend

Jouw declaratieverzoek is volledig toegekend. Het gedeclareerde bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek.

Declaratieverzoek gedeeltelijk toegekend + uitbetaald

Jouw declaratieverzoek is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek.

Declaratieverzoek toegekend + uitbetaald

Jouw declaratieverzoek is volledig toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek.

Declaratieverzoek afgehandeld

Jouw declaratieverzoek is langer dan 6 weken geleden (deels) toegekend of afgewezen. De termijn waarin je een bezwaar kunt indienen is verstreken.

Bezwaarschrift ingediend.

Je hebt via de Mijn omgeving een bezwaarschrift ingediend. Er is een ontvangstbevestiging met overzichtspagina van jouw declaratie gestuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het invullen van het declaratieverzoek. Je ontvangt binnen zes weken bericht over de uitkomst van de beoordeling van het bezwaarschrift.

Bezwaar afgewezen

Jouw bezwaarschrift is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor de afwijzing van het bezwaarschrift.

Bezwaar gedeeltelijk toegekend

Jouw bezwaarschrift is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor een gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag. Het toegekende bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift.

Bezwaar toegekend

Jouw bezwaarschrift is volledig toegekend. Het gedeclareerde bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift.

Bezwaar gedeeltelijk toegekend + uitbetaald

Jouw bezwaarschrift is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift.

Bezwaar toegekend + uitbetaald

Jouw bezwaarschrift is toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift.