Privacybeleid en voorwaarden services

In ons privacybeleid staat dat wij alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn voor onze dienstverlening aan jou. Zo vragen wij aan jou alleen de gegevens die voor onze wettelijke taak nodig is en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Dat lees je in dit privacybeleid. Je kunt erop vertrouwen dat je persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn.

Over ons

Het studentenreisproduct is de naam van het elektronische reisproduct waar je mogelijk recht op hebt als je dit aanvraagt bij DUO. De rol van Regisseur Studenten Reisrecht BV (RSR) is de uitvoering van het studentenreisproduct verzorgen, zodat jij met dit product kunt reizen.

Verwerking persoonsgegevens

RSR voert de digitale administratie van het studentenreisproduct op de OV-chipkaart. Dit is vastgelegd in de Wet Studiefinanciering 2000 en gebeurt in opdracht van de ov-bedrijven. DUO en de ov-bedrijven hebben beide de rol ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ov-bedrijven hebben RSR als onafhankelijke verwerker aangesteld van persoonsgegevens.

Van wie verwerkt RSR persoonsgegevens?

Na ontvangst van je gegevens, aangeleverd door DUO en door jouzelf, neemt RSR de gegevens op in haar digitale administratie.

Waarvoor verwerkt RSR persoonsgegevens?

RSR gebruikt deze gegevens, zodat jij het studentenreisproduct voor je persoonlijke OV-chipkaart kunt ophalen, wisselen en stopzetten. Daarnaast biedt RSR ondersteunende dienstverlening.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Je gegevens worden niet verstrekt aan derden en niet gebruikt voor commerciële doeleinden zonder jouw expliciete toestemming. RSR zorgt dat je BSN is afgeschermd voor de ov-bedrijven. RSR verwerkt en beveiligt aangeleverde gegevens zorgvuldig, conform de AVG. De bestanden/kopieën, van bijvoorbeeld je identiteitsbewijs, OV-chipkaart en eventuele BSN-brief van de gemeente of Belastingdienst, worden binnen drie werkdagen na verwerking van je aanvraag vernietigd. Indien je gegevens onvolledig zijn, bewaart RSR de aangeleverde bewijsstukken maximaal twee maanden digitaal, dit om je in de gelegenheid te stellen de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Welke rechten heb je?

Op het moment dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je verschillende rechten. Je kan bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. Voor andere vragen, klachten of als je meer informatie wilt ontvangen, kun je contact opnemen met DUO. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorwaarden en wet- en regelgeving voor gebruik

Voor gebruik van de OV-chipkaart en het studentenreisproduct gelden voorwaarden. Bekijk de algemene voorwaarden voor het gebruik van de OV-chipkaart. Op (het recht op) je studentenreisproduct is de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) van toepassing. Je kunt kennis nemen van deze wet en aanverwante regelgeving op wetten.overheid.nl. Kijk voor meer informatie over je recht op het studentenreisproduct op duo.nl. Bekijk de productvoorwaarden voor het gebruik van het studentenreisproduct. Daarnaast zijn de voorwaarden van de specifieke vervoerder waar je in- en uitcheckt met het studentenreisproduct van toepassing. Bekijk onze contactpagina voor vervoerders. In geval van misbruik wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. We hebben ook een responsible disclosure-beleid.

Voorwaarden services

Versie 2.1 van 8 februari 2021