Gebruik maken van een studentenreisproduct

Om met het studentenreisproduct te reizen moet je
onderstaande 5 stappen doorlopen