Productvoorwaarden studentenreisproduct

Het studentenreisproduct is onderdeel van de studiefinanciering. De student* kan het gelijktijdig met de studiefinanciering aanvragen. Alleen voor minderjarige, voltijds mbo’ers in de beroepsopleidende leerweg geldt dat het studentenreisproduct ook zonder de overige componenten van studiefinanciering kan worden aangevraagd.

Het studentenreisproduct is een persoonsgebonden abonnement dat alleen geladen kan worden op een persoonlijke OV-chipkaart, waarmee alleen de student mag reizen. Deze OV-chipkaart is strikt persoonlijk. De geldigheidsduur van het studentenreisproduct is vastgelegd in de Wet studiefinanciering 2000. Aan het einde van deze geldigheidsduur moet de student het studentenreisproduct zelf stopzetten bij een ophaalautomaat van het OV.

Specificaties

Het studentenreisproduct is:

 • een landelijk reisproduct voor trein, bus, tram, metro en waterbus, waarmee de student gratis of met korting kan reizen;
 • geldig zolang DUO het recht op het studentenreisproduct heeft toegekend (raadpleeg hiervoor Mijn DUO);
 • naar keuze verkrijgbaar als week- of weekendabonnement;
 • een reisproduct waarmee de student verplicht is om in- en uit te checken aan het begin en einde van de reis.

Geldigheid

Het studentenreisproduct is:

 • geldig in alle treinen van de treinvervoerders in Nederland, met uitzondering van lijnen waarop een afwijkend tarief geldt, zoals museumlijnen en de hoge snelheidslijnen;
 • geldig in alle reguliere lijnen van bus, tram, metro en waterbus, uitgezonderd de lijnen van het nachtnet. Geldig in de meeste buurtbussen;
 • niet geldig in nachtbus, taxi-services, evenementenvervoer, grensoverschrijdend vervoer en niet reguliere lijnen;
 • alleen geldig op lijnen met een afwijkend tarief als er een toeslag wordt betaald. Kijk op de website van het vervoerbedrijf voor de vervoersvoorwaarden van de betreffende lijnen.

Duur

 • De geldigheidsduur van het recht op het studentenreisproduct – en daarmee het studentenreisproduct – is vastgelegd in de Wet studiefinanciering 2000. Voor de praktische uitwerking: kijk op duo.nl;
 • Het studentenreisproduct kan worden gebruikt vanaf het moment dat de studiefinanciering ingaat. Een student kan inloggen op Mijn DUO om te zien wanneer zijn of haar studiefinanciering ingaat.

 Het studentenreisproduct is een doorlopend abonnement en kent geen vaste einddatum. Aan het einde van de geldigheidsduur van het recht op het studentenreisproduct, moet de student het studentenreisproduct stopzetten bij een ophaalautomaat van het OV. Dit geldt ook als het reisproduct tijdens de geldigheidsduur is vervangen door een reisvoorziening in de vorm van geld.

Week- of Weekendabonnement

Met het studentenreisproduct weekabonnement kan een student:

Vrij reizen:

 • van maandag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur
 • op Goede Vrijdag

Op saldo met korting reizen:

 • van zaterdag 04.00 uur tot maandag 04.00 uur
 • op feestdagen van 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag
 • in de zomerperiode van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur

Met het studentenreisproduct weekendabonnement kan een student:

Vrij reizen:

 • van vrijdag 12.00 tot maandag 04.00 uur
 • op feestdagen 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag
 • vanaf 12.00 uur op de donderdag vóór Goede Vrijdag, de dag vóór Koningsdag, de dag vóór Bevrijdingsdag en de woensdag vóór Hemelvaart.

Op saldo met korting reizen:

 • op maandag vanaf 04.00 uur en op overige werkdagen vanaf 09.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag
 • op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Op saldo voor het volle tarief reizen:

 • op dinsdag tot en met vrijdag voor 09.00 uur ’s ochtends

De geldigheid van het week- en weekendabonnement kun je terug vinden in onze agenda.

Feestdagen

Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. De korting tijdens feestdagen geldt voor al het openbaar vervoer in Nederland: 40% voor trein en 34% voor tram, bus, metro en waterbus.

Meereizen met korting

In de trein mogen maximaal drie personen meereizen met korting. Met korting meereizen kan door de week vanaf 09.00 uur en in het weekend de hele dag.

Week/weekend wisselen

Een student kan maximaal twee keer per kalenderjaar zijn studentenreisproduct omwisselen van een weekend- naar een weekabonnement en andersom. Let op: Er kan niet twee keer in twee maanden worden gewisseld. En er kan niet worden gewisseld van 1 mei t/m 25 augustus.

Aanschaf

 • De student kan het studentenreisproduct gelijktijdig aanvragen met de studiefinanciering (zie duo.nl). Alleen voor minderjarige, voltijds mbo’ers in de beroepsopleidende leerweg geldt dat het studentenreisproduct ook zonder de overige componenten van studiefinanciering kan worden aangevraagd.
 • Om het studentenreisproduct te kunnen krijgen, moet de student via DigiD het kaartnummer van zijn persoonlijke OV-chipkaart koppelen. Een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen doe je via ov-chipkaart.nl.
 • Om met het studentenreisproduct te kunnen reizen, moet de student het studentenreisproduct ophalen bij een ophaalautomaat.
 • Om probleemloos gebruik te maken van het studentenreisproduct adviseren we je om op je OV-chipkaart met het studentenreisproduct geen andere reisproducten te plaatsen. Mocht je er toch voor kiezen om het studentenreisproduct te combineren met een ander reisproduct, dan komen de extra kosten (die je hebt gemaakt doordat het studentenreisproduct niet werkte in combinatie met een ander reisproduct) niet voor vergoeding in aanmerking.

 Stopzetten

 • Een student kan zijn studentenreisproduct beëindigen door het stop te zetten bij een ophaalautomaat. De datum waarop het studentenreisproduct wordt stopgezet bij een ophaalautomaat, geldt als stopzetdatum.
 • Het studentenreisproduct kan op elk moment door de student worden stopgezet.
 • De geldigheidsduur van het studentenreisproduct is vastgelegd in de Wet studiefinanciering 2000. Als een student geen recht meer heeft op het studentenreisproduct, dan moet hij het studentenreisproduct uiterlijk stopzetten op de tiende dag van de maand waarin hij er geen recht meer op heeft. Vanaf de eerste dag van die maand mag de student al niet meer met het studentenreisproduct reizen. Gebruikt een student het studentenreisproduct als hij er geen recht meer op heeft, dan krijgt hij een ov-boete van DUO. De ov-boete bij gebruik in de eerste maand nadat het recht meer op het studentenreisproduct is vervallen, is € 75,- per halve maand. De eerste helft van de maand loopt daarbij tot en met de vijftiende van de maand. Bij gebruik nà die eerste maand is de boete € 150,- per halve maand.

Overige van toepassing zijnde voorwaarden

* In deze productvoorwaarden staat ‘student’ voor zowel de voltijds deelnemer in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo beroepsopleidende leerweg) als de student in het hoger onderwijs (ho) of wetenschappelijk onderwijs (wo).