Betekenis status declaratieverzoek

Wacht op bewijsstukken

Je online ingevulde declaratieverzoek is ingediend. De bewijsstukken zijn nog niet ontvangen. De overzichtspagina en bewijsstukken moeten binnen twee weken na het indienen van je declaratieverzoek ontvangen zijn, anders kunnen wij jouw declaratieverzoek niet in behandeling nemen.

Bewijsstukken ontvangen/declaratieverzoek in behandeling

De overzichtspagina en de bewijsstukken zijn ontvangen. Er is een ontvangstbevestiging gestuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het invullen van het declaratieverzoek. Je ontvangt binnen zes weken bericht over de uitkomst van de beoordeling van het declaratieverzoek.

Wacht op aanvullende gegevens

Je hebt per e-mail een aanvulverzoek op jouw declaratieverzoek ontvangen. Hierin staat beschreven welke gegevens of bewijsstukken nog ontbreken. Je hebt jouw declaratieverzoek nog niet online aangevuld. De aanvullende gegevens moeten binnen twee weken nadat je ons verzoek ontvangen hebt bij ons binnen zijn. Anders wordt het declaratieverzoek in behandeling genomen zonder de aanvullende gegevens. Dit kan resulteren in een lagere vergoeding of afwijzing van je verzoek.

Declaratieverzoek afgewezen

Jouw declaratieverzoek is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) van de afwijzing. Mocht je het niet eens zijn met de afwijzing, dan kun je een bezwaar indienen door in te loggen en voor ‘bezwaarschrift indienen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen.

Declaratieverzoek gedeeltelijk toegekend

Jouw declaratieverzoek is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor een gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag. Het toegekende bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek. Mocht je het niet eens zijn met de gedeeltelijke afwijzing, dan kun je een bezwaar indienen door in te loggen en voor ‘bezwaarschrift indienen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen.

Declaratieverzoek toegekend

Jouw declaratieverzoek is volledig toegekend. Het gedeclareerde bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek.

Rekeningnummer klopt niet, wacht op juiste rekeningnummer

Je hebt bij het indienen van je declaratieverzoek een onjuist rekeningnummer opgegeven of het rekeningnummer ontbreekt. Het is voor ons niet mogelijk het toegekende bedrag naar je over te maken. Er is een e-mail naar je gestuurd waarin is gevraagd het juiste rekeningnummer door te geven.

Declaratieverzoek gedeeltelijk toegekend + uitbetaald

Jouw declaratieverzoek is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek.

Declaratieverzoek toegekend + uitbetaald

Jouw declaratieverzoek is volledig toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek.

Declaratieverzoek afgehandeld

Jouw declaratieverzoek is langer dan 6 weken geleden (deels) toegekend of afgewezen. De termijn waarin je een bezwaar kunt indienen is verstreken.

Wacht op overzichtspagina

Je hebt online een bezwaarschrift of beroep ingediend. De overzichtspagina is door ons (nog) niet ontvangen. De overzichtspagina moet binnen twee weken nadat je het bezwaarschrift of beroep ingediend hebt bij ons binnen zijn. Anders kunnen wij jouw verzoek niet in behandeling nemen.

Bezwaar afgewezen

Jouw bezwaarschrift is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor de afwijzing van het bezwaarschrift. Mocht je het niet eens zijn met de afwijzing, kun je beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen.

Bezwaar gedeeltelijk toegekend

Jouw bezwaarschrift is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor een gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag.Het toegekende bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift. Mocht je het niet eens zijn met de gedeeltelijke afwijzing, kun je een beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen.Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen.

Bezwaar toegekend

Jouw bezwaarschrift is volledig toegekend. Het gedeclareerde bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift.

Bezwaar gedeeltelijk toegekend + uitbetaald

Jouw bezwaarschrift is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift.

Bezwaar toegekend + uitbetaald

Jouw bezwaarschrift is toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift.

Bezwaarschrift afgehandeld

Het bezwaarschrift is langer dan 6 weken geleden (deels) toegekend of afgewezen. De termijn waarin je beroep kunt aantekenen is verstreken.

Beroep afgewezen

Jouw beroep is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor de afwijzing van het beroep. Mocht je het niet eens zijn met de afwijzing, dan kun je nogmaals beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om je inloggegevens nogmaals te ontvangen.

Beroep gedeeltelijk toegekend

Jouw beroep is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor de gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag. Het toegekende bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep.
Mocht je het niet eens zijn met de gedeeltelijke afwijzing, kun je nogmaals beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen.

Beroep toegekend

Het beroep is volledig toegekend. Het gevraagde bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep.

Beroep gedeeltelijk toegekend + uitbetaald

Jouw beroep is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep.

Beroep toegekend + uitbetaald

Jouw beroep is toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep.

Beroep afgehandeld

Jouw beroep is langer dan 6 weken geleden (deels) toegekend of afgewezen. De termijn waarin je nogmaals beroep kunt aantekenen is verstreken.