Privacybeleid en voorwaarden

Over ons

Het studentenreisproduct is de naam van het elektronische reisproduct waar je mogelijk recht op hebt als je dit aanvraagt bij DUO. Regisseur Studenten Reisrecht BV (RSR) is de uitvoeringsorganisatie die voor de uitvoering van het studentenreisproduct zorgt, zodat jij met dit product kunt reizen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Regisseur Studenten Reisrecht BV (RSR) voert de digitale administratie van het studentenreisproduct op de OV-chipkaart. Dit is vastgelegd in de Wet Studiefinanciering 2000 en gebeurt in opdracht van de ov-bedrijven. DUO en de ov-bedrijven hebben beide de rol ‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De ov-bedrijven hebben RSR als onafhankelijke Bewerker aangesteld van persoonsgegevens.

Na ontvangst van jouw gegevens, aangeleverd door DUO en door jezelf, neemt RSR de gegevens op in haar digitale administratie. RSR gebruikt deze gegevens, zodat jij het studentenreisproduct voor je persoonlijke OV-chipkaart kunt ophalen, wisselen en stopzetten. Daarnaast biedt RSR ondersteunende dienstverlening.

Je gegevens worden niet verstrekt aan derden en niet gebruikt voor commerciële doeleinden zonder jouw expliciete toestemming. RSR zorgt dat je BSN is afgeschermd voor ov-bedrijven. RSR verwerkt en beveiligt, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangeleverde gegevens zorgvuldig. De bestanden/kopieën van bijvoorbeeld je identiteitsbewijs, OV-chipkaart en eventuele BSN-brief van de gemeente of Belastingdienst, worden binnen drie werkdagen na verwerking van je aanvraag vernietigd. Indien je gegevens onvolledig zijn, bewaart RSR de aangeleverde bewijsstukken maximaal twee maanden digitaal, om je in de gelegenheid te stellen de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om bij DUO (de Verantwoordelijke) op te vragen welke gegevens van jou worden verwerkt. Je ontvangt binnen vier weken antwoord. Wil je deze gegevens wijzigen? Neem dan ook contact op met DUO.

Voorwaarden en wet- en regelgeving voor gebruik

Voor gebruik van de OV-chipkaart en het studentenreisproduct gelden voorwaarden. De voorwaarden voor de OV-chipkaart kun je nalezen op www.ov-chipkaart.nl. Op (het recht op) je studentenreisproduct is de Wet Studiefinanciering 2000 (Wsf2000) van toepassing. Je kunt kennis nemen van deze wet en aanverwante regelgeving op wetten.overheid.nl. Kijk voor meer informatie over je recht op het studentenreisproduct op www.duo.nl. De Productvoorwaarden voor het gebruik van het studentenreisproduct kun je hier raadplegen. Daarnaast zijn de voorwaarden van de specifieke vervoerder waar je in- en uitcheckt met het studentenreisproduct van toepassing. Bekijk hier de voorwaarden van de vervoerders. In geval van misbruik wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Regisseur Studenten Reisrecht BV, KvK 30276696, Amersfoort

Voorwaarden services

Voorwaarden nieuwsbrief studentenreisproduct
Voorwaarden Tijdelijk studentenreisproduct
Voorwaarden stopzetten studentenreisproduct
Voorwaarden declaratieverzoek