Hoe veilig zijn mijn gegevens bij Studentenreisproduct.nl?

Studentenreisproduct.nl respecteert de privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen, zodat o.a. identiteitsfraude voorkomen kan worden. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is.

In ons privacybeleid lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wettelijke beginselen – zoals ‘privacy-by-design’, ‘privacy-by-default’, en ‘dataminimalisatie’ – zijn vertaald in strenge fysieke, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen en voortdurende monitoring hiervan, om deze te evalueren en te verbeteren. De effectiviteit van de genomen maatregelen wordt jaarlijks getoetst in een onafhankelijke audit op basis van de ISO 27002 beheersmaatregelen. Dit zorgt ervoor dat informatiebeveiliging een beheerst proces is en fraude wordt tegengegaan. Daarnaast hebben we ook een responsible disclosure-beleid.