Waarom is DigiD met sms-controle nodig?

Voor het koppelen van het studentenreisproduct aan je persoonlijke OV-chipkaart vragen wij privacygevoelige informatie op bij jou en derde partijen (zoals DUO). Daarom kiezen we voor een extra beveiliging van jouw gegevens via een sms-controle.