Waarom wordt er een kopie van het identiteitsbewijs en de OV-chipkaart gevraagd om te kunnen koppelen?

Sinds januari 2018 is het koppelproces aangepast en is dit niet meer nodig. Voorheen (zonder DigiD inlog) was deze controle nodig om er zeker van te zijn dat het studentenreisproduct aan de juiste persoon werd verstrekt. Dit gebeurde op basis van je persoonlijke gegevens, die door DUO werden aangeleverd, en op de kopieën van je identiteitsbewijs en je OV-chipkaart. De kopieën van deze documenten waren nodig voor een controle of de pasfoto’s overeenkwamen.