Productvoorwaarden

Productvoorwaarden Studentenreisproduct 

Het studentenreisproduct is onderdeel van de studiefinanciering. De student* kan het gelijktijdig met de studiefinanciering aanvragen (DUO). Alleen voor minderjarige, voltijds mbo’ers in de beroepsopleidende leerweg geldt dat het studentenreisproduct ook zonder de overige componenten van studiefinanciering kan worden aangevraagd.
Het studentenreisproduct is een persoonsgebonden abonnement dat alleen geladen kan worden op een persoonlijke OV-chipkaart, waarmee alleen de student mag reizen. Deze OV-chipkaart is strikt persoonlijk.

De geldigheidsduur is vastgelegd in de Wet studiefinanciering 2000 (DUO). Aan het einde van deze geldigheidsduur moet de student het studentenreisproduct zelf stopzetten bij een ophaalautomaat van het OV.

Specificaties

Het studentenreisproduct is:

 • een landelijk reisproduct voor trein, bus, tram, metro en waterbus, waarmee de student gratis of met korting kan reizen;
 • geldig zolang DUO het recht op het studentenreisproduct heeft toegekend (raadpleeg hiervoor Mijn DUO op DUO);
 • naar keuze verkrijgbaar als week- of weekendabonnement;
 • een reisproduct waarmee de student verplicht is om in- en uit te checken aan het begin en einde van de reis.

Geldigheid

Het studentenreisproduct is:

 • geldig in alle treinen van de treinvervoerders in Nederland, met uitzondering van lijnen waarop een afwijkend tarief geldt, zoals museumlijnen en de hoge snelheidslijnen;
 • geldig in alle reguliere lijnen van bus, tram, metro en waterbus, uitgezonderd de lijnen van het nachtnet. Geldig in de meeste buurtbussen;
 • niet geldig in nachtbus, taxi-services, evenementenvervoer, grensoverschrijdend vervoer en niet reguliere lijnen;
 • alleen geldig op lijnen met een afwijkend tarief als er een toeslag wordt betaald. Kijk op de website van het vervoerbedrijf voor de vervoersvoorwaarden van de betreffende lijnen.

Duur

 • De geldigheidsduur van het recht op het studentenreisproduct – en daarmee het studentenreisproduct – is vastgelegd in de Wet studiefinanciering 2000. Voor de praktische uitwerking: kijk op duo.nl;
 • Het studentenreisproduct kan worden gebruikt vanaf het moment dat de studiefinanciering ingaat. Een student kan inloggen op Mijn DUO om te zien wanneer zijn of haar studiefinanciering ingaat.

 Het studentenreisproduct is een doorlopend abonnement en kent geen vaste einddatum. Aan het einde van de geldigheidsduur van het recht op het studentenreisproduct, moet de student het studentenreisproduct stopzetten bij een ophaalautomaat van het OV. Dit geldt ook als het reisproduct tijdens de geldigheidsduur is vervangen door een reisvoorziening in de vorm van geld.

Week- of Weekendabonnement

Met het studentenreisproduct weekabonnement kan een student:

 • vrij reizen van maandag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur en op Goede Vrijdag. Dit geldt niet voor de feestdagen en de zomerperiode;
 • op saldo met korting reizen van zaterdag 04.00 uur tot maandag 04.00 uur;
 • op saldo met korting reizen op feestdagen van 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag;
 • op saldo met korting reizen in de zomerperiode van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur.

 Met het studentenreisproduct weekendabonnement kan een student:

 • vrij reizen van vrijdag 12.00 tot maandag 04.00 uur;
 • vrij reizen op feestdagen 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag;
 • op saldo reizen met korting op maandag vanaf 04.00 uur en op overige werkdagen vanaf 09.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag. Op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur;
 • voltarief reizen op dinsdag tot en met vrijdag voor 09.00 uur ’s ochtends;
 • vrij reizen op Goede Vrijdag en op de donderdag voor Goede Vrijdag. De dag voor Bevrijdingsdag en de woensdag voor Hemelvaart vrij reizen vanaf 12.00 uur.

Feestdagen

Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag. De korting geldt voor al het openbaar vervoer in Nederland. 40% voor trein en 34% voor tram, bus, metro en waterbus.

Meereizen met korting

In de trein mogen maximaal 3 personen meereizen met korting. Met korting meereizen kan door de week vanaf 09.00 uur. In het weekend kan dit de hele dag.

Week/weekend wisselen

Een student  kan maximaal twee keer per kalenderjaar zijn studentenreisproduct omwisselen van een weekend- naar een weekabonnement en andersom. Dit kan alleen niet twee keer in twee maanden. Van 1 mei tot en met 25 augustus kan er niet worden gewisseld.

De geldigheid van het week- en weekendabonnement is samengevat in bijgaand schema.

Aanschaf

 • De student kan het studentenreisproduct gelijktijdig aanvragen met de studiefinanciering (zie duo.nl). Alleen voor minderjarige, voltijds mbo’ers in de beroepsopleidende leerweg geldt dat het studentenreisproduct ook zonder de overige componenten van studiefinanciering kan worden aangevraagd. (zie www.duo.nl)
 • Om het studentenreisproduct te kunnen krijgen, moet de student via een eigen DigiD met sms controle het kaartnummer van zijn persoonlijke OV-chipkaart aan het BSN nummer koppelen, door middel van een ‘Verzoek koppelen studentenreisproduct’. Een persoonlijke OV-chipkaart kan worden aangevraagd op www.ov-chipkaart.nl.
 • Om met het studentenreisproduct te kunnen reizen, moet de student het studentenreisproduct ophalen bij een ophaalautomaat van het OV.

 Stopzetten

 • Een student kan zijn studentenreisproduct beëindigen door het stop te zetten bij een ophaalautomaat van het OV. De datum waarop het studentenreisproduct wordt stopgezet bij een ophaalautomaat, geldt als stopzetdatum.
 • Het studentenreisproduct kan op elk moment door de student worden stopgezet.
 • De geldigheidsduur van het studentenreisproduct is vastgelegd in de Wet studiefinanciering 2000 (zie duo.nl). Als een student geen recht meer heeft op het studentenreisproduct, moet hij dit stopzetten vóór of op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin er geen recht meer is. De studerende mag vanaf de 1e dag van die maand al niet meer met het studentenreisproduct reizen. Wanneer het studentenreisproduct te laat is stopgezet, wordt er een OV-schuld opgebouwd bij DUO van EUR 97,- per halve kalendermaand, of een deel van een halve kalendermaand.

Overige van toepassing zijnde voorwaarden

 • Algemene voorwaarden OV-chipkaart à ov-chipkaart.nl).
 • Vervoersvoorwaarden bij de betreffende vervoerder à website/balie betreffende vervoersbedrijf.
 • De Wet studiefinanciering 2000, waar het studentenreisproduct onderdeel van uitmaakt. Voor de praktische uitwerking zie duo.nl.
Versie: Studentenreisproduct-week_weekend_RSR_20170724.

*In deze productvoorwaarden staat  ‘student’ voor  zowel de voltijds deelnemer in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo beroepsopleidende leerweg) als de student in het hoger onderwijs (ho), of wetenschappelijk onderwijs (wo).