Correctie stopzetdatum aanvragen

Ben je het niet eens met jouw stopzetdatum? Dan kun je een ‘Correctie stopzetdatum’ aanvragen. Je kunt alleen een correctie stopzetdatum aanvragen als er een stopzetdatum bekend is en je voldoet aan de voorwaarden.

Wanneer kun je géén correctie stopzetdatum aanvragen?

  • Wanneer je zelf bent vergeten om het studentenreisproduct stop te zetten;
  • Als er géén stopzetdatum geregistreerd staat in Mijn DUO;
  • Als je niet kunt aantonen dat je het studentenreisproduct daadwerkelijk stop hebt gezet. Denk hierbij aan een transactieoverzicht of een bevestigingsmail als bewijsstuk;

Wanneer er sprake is van overmacht door: een aantoonbare medische reden waardoor je het studentenreisproduct niet eerder kunnen (laten) stopzetten, of doordat het niet lukte doordat je tijdelijk gedetineerd bent of bent geweest, dan kun je bij DUO bezwaar maken tegen de stopzetdatum.

Wanneer kun je wél een correctie stopzetdatum aanvragen?

  • Wanneer je kunt aantonen dat je het studentenreisproduct eerder hebt stopgezet bij een automaat dan de geregistreerde stopzetdatum.

Verwerkingstijd

Het verwerken van jouw ‘aanvraag correctie stopzetdatum’ duurt maximaal twee weken. Een correctie stopzetdatum is bedoeld om een onterechte stopzetdatum te corrigeren en niet om het recht op het studentenreisproduct te verlengen.

Doorlooptijd

Neem voor vragen over de doorlooptijd van het studentenreisproduct contact op met DUO via de informatielijn: 050-599 77 55 (lokaal tarief).