Voorwaarden checklist

Declaratieverzoek indienen

Om te voorkomen dat je onterecht een declaratie indient willen we nagaan wat je huidige situatie is. Als je in aanmerking zou kunnen komen voor een vergoeding krijg je na het beantwoorden van de vragen de optie om een declaratieverzoek in te dienen.
Wij beoordelen jouw declaratie volgens de opgestelde voorwaarden declaratieverzoek.

Voorwaarden checklist