Voorwaarden online stopzetten

Je mag je studentenreisproduct alleen stopzetten via een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct als je redelijkerwijs niet in staat bent zelf je studentenreisproduct tijdig bij een automaat stop te zetten of iemand anders te vragen dit voor je te doen.

Is je kaart verloren, gestolen of defect?

Als je kaart verloren, gestolen of defect is en een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct indient, ben je verplicht om je oude kaart verloren of gestolen te melden of als defect/kapot op te sturen.

Wat is mijn stopzetdatum?

Een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct is een administratief proces. Een vervangende kaart is een kopie van je oude kaart: alle producten die op je oude kaart stonden, worden op je nieuwe kaart geplaatst. Daarom ben je verplicht na ontvangst van je vervangende OV-chipkaart alsnog naar een ophaalautomaat te gaan om je studentenreisproduct officieel stop te zetten. Doe dit vóórdat je er mee gaat reizen en uiterlijk een week na ontvangst van je vervangende kaart. De stopzetdatum die je doorkrijgt na het invullen van deze aanvraag, blijft de definitieve stopzetdatum van je studentenreisproduct.

Een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct kan niet ongedaan worden gemaakt. Mocht je weer gebruik willen maken van het studentenreisproduct, kan je het studentenreisproduct opnieuw aanvragen bij DUO. Dit kan zodra DUO de stopzetdatum heeft verwerkt. Check dit eerst door in te loggen op Mijn DUO.

Hoe werkt dit als ik in het buitenland zit?

Je moet je studentenreisproduct in Nederland stopzetten bij een ophaalautomaat. Ga je voor je Nederlandse opleiding tijdelijk in het buitenland een studie volgen of stage lopen? En ontvang je bij DUO een ov-vergoeding buitenland? Dan heb je geen recht het studentenreisproduct. Zet je studentenreisproduct daarom in Nederland stop, voordat je naar het buitenland vertrekt.

Procedure

Als een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct niet in behandeling wordt genomen of wordt afgekeurd, moet je een volledig nieuwe aanvraag indienen. De ontvangstdatum van je nieuwe Aanvraag stopzetten studentenreisproduct geldt als stopzetdatum van je studentenreisproduct.

Als je de Aanvraag stopzetten studentenreisproduct per post indient, ben je verplicht het ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen per aangetekende post te versturen.