Voorwaarden online stopzetten

Je mag je studentenreisproduct alleen stopzetten via een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct als je redelijkerwijs niet in staat bent zelf je studentenreisproduct tijdig bij een automaat stop te zetten of iemand anders te vragen dit voor je te doen.

Is je kaart verloren, gestolen of defect?

Als je kaart verloren, gestolen of defect is en een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct indient, ben je verplicht om je oude kaart verloren of gestolen te melden of als defect/kapot op te sturen.

Wat is mijn stopzetdatum?

Een stopzetting kan niet ongedaan worden gemaakt. Mocht je weer gebruik willen maken van het studentenreisproduct, kan je het studentenreisproduct opnieuw aanvragen bij DUO. Dit kan zodra DUO de stopzetdatum heeft verwerkt. Check dit eerst door in te loggen op Mijn DUO.